Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

„Kertész Boglárka és Kiss Réka másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos hallgatók vagyunk. Azért esett a választásunk erre a szakra, mert már elvégeztük a csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzést és szerettük volna ismereteinket bővíteni 0-3 éves korú gyermekek tekintetében. Valamint a gyermekek között mi is újra gyermekek lehetünk. Azoknak ajánljuk ezt a szakot, akik szereti a kisgyermekek társaságát és szeretnének képessé válni a kisgyermekek mindennapi életének megszervezésére.”

 

 

A csecsemő és kisgyermeknevelő olyan szakember, aki megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaz az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismeretei birtokában segíti a célzott korosztály fejlődését, szocializációját, valamint támogatja a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.

 

A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület, képzési ág: óvodapedagógus, tanító

Megszerezhető szakképzettség: csecsemő és kisgyermeknevelő

Képzési idő:        6 félév

A képzés során összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit

 

A képzés célja:

Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét.

Az alapképzést elvégző hallgatók számára lehetőség van tanulmányaikat mesterszakon folytatni.

 

Elhelyezkedési lehetőség:

A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakot elvégzők olyan szociális szakemberek, akik a gyermekjóléti alapellátás bölcsődéiben, házi gyermekgondozói szolgáltban, családi napköziben, különleges gondozást igénylők gyermekotthonában látják el a 0-3 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatait.

 

shadow