Szociálpedagógia alapszak

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPSZAK

 

„Csikós Marina vagyok, 3. éves szociálpedagógus hallgató. Már az általános és középiskolás éveim alatt is úgy éreztem, hogy mások megsegítése lesz a hivatásom. A főiskolai előadások és szemináriumok alatt ez a gondolat pedig csak erősödött bennem. Sok olyan terepgyakorlaton vehettem részt, melyek nem csak szakmailag voltak rám nagy hatással, hanem érzelmileg is. Azoknak ajánlanám legfőképpen ezt a szakot, akik szeretnék, hogy a tőle nehezebb sorsú emberek élethelyzetén javítani tudjon, és kiutat mutasson nehéz körülményeik ellenére is.”

 

A szociálpedagógus képes a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális, mentális problémáinak komplex kezelésére nevelési-oktatási intézményekben, a szociális ellátórendszerben, munkaügyi központokban, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szociálpedagógus

Képzési idő: 6 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

Az alapképzés során összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 + 30 kredit

 

A képzés célja: Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni.

 

A képzés főbb tantárgyai: A szociális professzió alapjai. Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata. Közösségi szociális munka. Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata. Szociálpolitika. Szociológia. Szociálpedagógia, Gyermekvédelem, Szociális gondoskodás története,

 

Elhelyezkedési lehetőség: A gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban, a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermek-védelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben, kollégiumokban, gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban, a fogyatékossággal élők intézményrendszerében, a nevelési-oktatási intézményekben, bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére.

 

A szociálpedagógus idegen nyelvi követelménye: Egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B” típusú, ill. azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 

shadow