slideshow 1

 

Állásajánlatok 2013

 

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag az intézmény honlapján jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Pályázható munkakörök (2013)

2013.12.20.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Zenei Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

 

2013.12.09.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet tanszéki mérnök munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

 

2013.11.06.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Rektori Hivatal Jogi- és Szabályozási Iroda ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

 

2013.10.30.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe főiskolai docens munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.10.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kisegítő dolgozó munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.10.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium iskolapszichológus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.10.14.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Testnevelés és Sporttudományi Intézetébe főiskolai docens munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.10.09.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkár pedagógiai asszisztens (3 fő) betöltésére.

Részletek >>

 

2013.09.30.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

 

2013.09.16.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.08.05.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető-helyettes beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.08.05.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Bér és Munkaügyi Osztály osztályvezető beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.08.01.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Informatikai Szolgáltató Központ központvezető (vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.07.31.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

angol-német szakos tanár  Részletek >>
fizika-kémia szakos tanár  Részletek >>
földrajz-testnevelés szakos tanár  Részletek >>
könyvtárostanár  Részletek >>
magyar-történelem szakos tanár  Részletek >>
matematika szakos tanár  Részletek >>
rajz-mozgóképkultúra szakos tanár  Részletek >>
testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár  Részletek >>

munkakör betöltésére.
 

 

2013.07.31.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.07.29.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelő szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.07.26.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Vizuális Kultúra Intézetébe tanársegéd munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.07.26.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.07.19.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet

Tanárképzési Főigazgató (magasabb vezető) Részletek >>
Zenei Intézet intézetigazgató (vezető) Részletek >>
Társadalom- és Kultúratudomány intézetigazgató (vezető) Részletek >>
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe intézetigazgató (vezető) Részletek >>
Műszaki és Agrártudományi Intézetébe intézetigazgató (vezető) Részletek >>
Gazdálkodástudományi Intézetébe intézetigazgató (vezető) Részletek >>
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézetébe intézetigazgató (vezető) Részletek >>

beosztás ellátására.

 

2013.06.24.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Matematika és Informatika Intézet mérnöktanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.06.17.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.06.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Matematika és Informatika Intézetébe főiskolai docens munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.06.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.06.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Intézet adjunktus munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.06.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Informatikai Szolgáltató Központ műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.06.03.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság műszaki gazdasági főigazgató-helyettes beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.05.27.
Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Általános rektorhelyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.05.27.
Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

 

 

2013.05.22.
Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Nyíregyházi Főiskola gazdasági főigazgató beosztás betöltésére.

Részletek >>

 

2013.05.07.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet főiskolai docens munkakör betöltésére.

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Kultúra Intézetébe  Részletek >>
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetébe  Részletek >>
Műszaki és Mezőgazdasági Kar Agrártudományi Tanszékére  Részletek >>
Műszaki és Mezőgazdasági Kar Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszékére  Részletek >>
Pedagógusképző Kar Tanárképző Intézetébe  Részletek >>
Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus és Földrajztudományi Intézetébe  Részletek >>
Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Intézetébe  Részletek >>

 

2013.05.03.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet a Természettudományi és Informatikai Kar  dékán
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

2013.05.03.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékánhelyettesi (vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

2013.05.03.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar  dékán (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.04.19.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Ének-zene Tanszék művésztanár munkakör betöltésére. (1)

Részletek >>

2013.04.19.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Ének-zene Tanszék művésztanár munkakör betöltésére. (2)

Részletek >>

 

 

2013.04.08.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.04.08.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.03.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézetbe főiskolai tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.03.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Kommunikáció Intézetbe főiskolai tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.03.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Ének-zene Tanszékére főiskolai docens munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.03.25.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre főiskolai tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.03.18.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaigazgató beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.01.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium munkakör informatika-bármely szakos tanár   Részletek >>
matematika-bármely szakos tanár   Részletek >>
matematika-fizika szakos tanár   Részletek >>
munkakör betöltésére.

 

2013.03.04.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Pedagógusképző Kar Tanárképző Intézet főiskolai tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

2013.03.04.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Műszaki és Mezőgazdasági Kar Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszék főiskolai tanár munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

2013.02.22.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Campus Kollégium kollégiumvezető beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Bessenyei Hotel szállodavezető beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Pályázati Osztály osztályvezető beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Minőségirányítási, Monitoring- és Kontrolliroda irodavezető beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Alumni, Karrier- és PR- iroda irodavezető beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Képzési és Továbbképzési Intézet intézetigazgató beosztás ellátására.

Részletek >>

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Hallgatói Szolgáltató Központ központvezető beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.01.18.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Természettudományi és Informatikai Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézetébe intézetigazgató (vezető) beosztás ellátására.

Részletek >>

 

2013.01.10.

Nyíregyházi Főiskola pályázatot hirdet Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ügyintéző-szakértő munkakör betöltésére.

Részletek >>

 

 


 

Pályázat nélkül betölthető munkakörök

2013.01.10. Eötvös - testnevelés-bármely tanár  Részletek >> /módosítva 2013.01.14./
2013.01.10. Eötvös - matematika-fizika tanár  Részletek >>
2013.01.10. Eötvös - matematika-informatika tanár  Részletek >>
2013.01.16. TTIK - Testnevelés úszómester  Részletek >>
2013.01.29. Eötvös - testnevelés-bármely tanár  Részletek >>
2013.06.20. Bessenyei Hotel - ügyviteli alkalmazott  Részletek >>
2013.07.24. Apáczai - kisegítő dolgozó  Részletek >>
2013.07.24. Eötvös - kisegítő dolgozó  (2fő) Részletek >>
2013.07.26. Környezettudományi - adjunktus  Részletek >>
2013.07.31. Turizmus-földrajztudományi - műszaki ügyintéző  Részletek >>
2013.09.09. műszaki szolgáltató - uszodamester  Részletek >>
2013.09.23. Apáczai - tanító (2 fő)  Részletek >>
2013.10.17. Botanikus kert - műszaki szolgáltató  Részletek >>
2013.11.07. Botanikus kert - műszaki szolgáltató  Részletek >>

 


 

2016, Nyiregyhaza