Tárgyleírás,foglalkozási terv

Mezőgazdasági mérnök szakon oktatott tantárgyak

 

Állattan és állatélettan I. II.
Növénytan és növényélettan I.-II.
Mezőgazdasági technológiai alapismeretek I-II-III.
Genetika és biotechnológiai alapismeretek
Állategészségtan és higiénia
Földművelés és földhasználat
Takarmányozástan
Gyepgazdálkodás
Növényvédelem I.-II.
Állattenyésztés I.-II.
Növénytermesztés I.-II.
Differenciált szakmai gyakorlat I.-II.-III.
A biológiai alapok fejlesztése
Az integrált mezőgazdasági termelés alapjai
Fenntartható állattenyésztés I.-II.
Alternatív növénytermesztés
Összefüggő szakmai gyakorlat
Szakdolgozat I.-II.-III.
 
Szabadon választható tárgyak:
Méhészet, Lovasgazda, Az állatok viselkedése, Legeltetéses gyephasznosítás,
Gazdasági állatok lábvégápolása, Biotechnológia az állatnemesítésben,

Idegen tájak növényei, Gyógy-, illó- és fűszernövények termesztése

 

A mezőgazdasági mérnök szakon oktatott tárgyak tantárgyi programjai az alábbi linken tölthetőek le:

Tantárgyi programok

 

shadow