Könyvek, kiadványok

Simon László (szerk.), 1999. TALAJSZENNYEZŐDÉS, TALAJTISZTÍTÁS. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató KGMT-5. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest,

Simon László, Szilágyi Mihály (szerk.), 2004. MIKROELEMEK A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004

Simon László, 2004. FITOREMEDIÁCIÓ.  Környezetvédelmi Füzetek, azonosító:2318BMKE Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 2004

Simon László (szerk.), 2008. TALAJVÉDELEM (különszám). Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28-29.

Simon L. (szerk.). 2011. BIOMASSZA-HASZNOSÍTÁS ENERGETIKAI CÉLRA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN. Biomass utilisation for energy production in Észak-Alföld Region (Hungary). Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 1-114. (ISBN: 978-615-5097-30-0-4). (kétnyelvű kiadvány

Simon L., Vincze Gy. (szerk.), 2015: SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK HASZNOSÍTÁSA A RÉGIÓ FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGÁÉRT. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. pp. 1-120. (ISBN 978-615-5545-02-3)

(ld. még: http://www.nyf.hu/szennyvizprojekt/publikaciok.php)

Simon L., Vincze Gy. (szerk.), 2015: TELEPÜLÉSI SZENNYVIZEK INNOVATÍV ÉS KÖRNYEZETTUDATOS TISZÍTÁSA ÉS A SZENNYVÍZISZAPOK KÖRNYEZETBARÁT ELHELYEZÉSE - Innovative municipal waste water purification and environmentally environmentally-friendly disposal of sewage sludge. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. pp. 1-102. (ISBN 978-615-5545-58-0)

(ld. még: http://www.nyf.hu/szennyvizprojekt/publikaciok.php)

(ld. még: https://www.researchgate.net/publication/289705574_Telepulesi_szennyvizek_innovativ_es_kornyezettudatos_tisztitasa_es_a_szennyviziszapok_kornyezetbarat_elhelyezese_Innovative_municipal_waste_water_purification_and_environmentally-friendly_disposal_of_)

Tóth Cs. (szerk), 2016. ŐSHONOS- ÉS TÁJFAJTÁK – ÖKOTERMÉKEK – EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – VIDÉKFEJLESZTÉS. A XXI. század mezőgazdasági stratégiái. Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza.

 

 

 

 

 

 

 

shadow