Szakmai kapcsolatok

Hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok 

A fitoremediációs kutatásokban a Nyíregyházi Főiskola Biológia Intézetével (Dr. Balázsy Sándor, dr. Dobróné Tóth Márta-mikrobiológiai vizsgálatok), Agrár és Molekuláris Kutató Intézetével, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Rhizobiológiai Kutatórészlegével (Prof. Dr. Biró Borbála, Dr. Anton Attila - rhizoszféra vizsgálatok, Dr. Anton Attila -fitostabilizációs vizsgálatok,  Koncz József - talaj-, talajoldat és növényminták multielemes analízise), a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumával (Prof. Győri Zoltán, Dr. Kovács Béla -talaj-, talajoldat és növényminták multielemes analízise) működünk együtt. A rizobox kísérletekben, illetve a nikkel hiperakkumuláló növények vizsgálatában a Bécsi Agrártudományi Egyetem Talajtani Intézetével (Bécs, Ausztria, Prof Dr Walter Wenzel), az indukált fitoextrakciós kísérletekben pedig a Konstantín Filozófus Egyetem Kémia Tanszékével (Nyitra, Szlovákia, Prof Dr Hegedűs Erzsébet) működtünk együtt, a nyersolajjal szennyezett talajok fitoremediációját pedig a Lvov-i Egyetemmel (Ukrajna, Prof. Dr. Török Olga) együttműködve tanulmányoztuk.

 

Nemzetközi kutatási és oktatási projektek

VEGA1/4370/07 projekt (2007-2009): Dekontaminácia pôd mobilizáciou ťažkých kovov využitím fytoremediácie (Talajtisztítás a nehézfémek mobilizálásával fitoremediáció alkalmazásával). Témavezető: Alžbeta Hegedűsová, FPV UKF, Kémiai Tanszék, Nyitra, Szlovákia, résztvevő: dr. Simon László

COST 631 Európai kutatói mobilitási projekt (2002-2005): „Understanding and Modelling Plant-Soil Interactions in the Rhizosphere Environment” („A növény-talaj interakciók rizoszféra környezetben történő kölcsönhatásainak tanulmányozása és modellezése”), 2001-2004, Koordinátor: Mezőgazdasági Egyetem, Talajtani Intézet, Bécs, Ausztria

Kétoldalú Kormányközi Tét Együttműködés (2002-2003): „A környezet védelméhez kapcsolódó technológiák vizsgálata és fejlesztési lehetőségei” (témavezető: Dr. Lengyel Antal NYF MMFK)

EU SOCRATES programme (2004-2005): HIGHER EDUCATION (ERASMUS) – IP, Model AGREEMENT form for the academic year 2004/2005 (témavezető: Dr. Walter Wenzel, Bécsi Mezőgazdasági Egyetem, résztvevő oktató: dr. Simon László, résztvevő hallgató: Varga Csaba, Nyíregyházi Főiskola, Füzy Anna, MTA TAKI, Budapest)

EU PHARE Határmenti Gazdaságfejlesztés HU 2002/000-627-02: (témavezető: dr. Balogh Árpád,  NYF, altémavezető: dr. Simon László)

 

Külkapcsolatok:

Justus Liebig Universität Giessen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Wageningen University, Department of Animal Husbandry and Nutrition

Dairy Training Centre, Friesland, Oenkerk, The Netherlands

Western University „Vasile Goldis” Arad, Branch of Satu Mare, Romania

Poznan Technical University Lengyelország

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

shadow