Munkatársaink

 
 
Dr. Vágvölgyi Sándor
főiskolai tanár
tanszékvezető
 
Telefon: 42/599-400 2314 mellék
Fogadóóra: hétfő 8.00-10.00
 
Tantárgyfelelős: Genetika és biotechnológiai alapismeretek, Földművelés és földhasználat, Növénytermesztés I.-II., A biológiai alapok fejlesztése, Ökológiai gazdálkodás I.-II.
 
Kutatási szakterület: Napraforgó nemesítés, Csemegeszőlő fajtakísérlet, Tájjellegű növények agrotechnikájának vizsgálata, Energianövény- termesztés
 
 
 
 
Dr. habil Györkös István
főiskolai tanár
 
Telefon: 42/599-400 2397 mellék
Fogadóóra: csütörtök 8.00-9.00
 
Oktatott tárgyak: Állategészségtan és higiénia, Állattenyésztés I.-II., Az állatok viselkedése, Legeltetéses gyephasznosítás
 
Kutatási szakterület: szarvasmarha-tenyésztés, kérődző fajok növekedés-fejlődésének biológiája, háziállat fajok viselkedés-fejlődése, animal welfare
 
 
 
 
Dr. Lenti István
c. főiskolai tanár
 
Telefon: 42/599-400 2412 mellék
Fogadóóra: kedd 10.00-12.00
 
Oktatott tárgyak: Növényvédelem I.-II., Kertészet I.-II., Integrált kertészeti termesztéstechnológia, Gyógy-, illó- és fűszernövény termesztése, Dísznövénytermesztés
 
Kutatási szakterület: Kertészeti és szántóföldi növényeket fertőző mikroszkópikus gombák, Kísérleti jellegű peszticidek vizsgálata, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védett természeti területeinek mikológiai kutatása, Biodiverzitás vizsgálatok, Biomassza kutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 
 
 
 
Dr. Tóth Csilla
főiskolai docens
 
Telefon: 42/599-400 2390 mellék
Fogadóóra: csütörtök 9.00-10.00
 
Oktatott tárgyak: Állattan és állatélettan, Növénytan és növényélettan I.-II., Ökológia, Természetvédelem, Tájhasználat, Tájökológia
 
Kutatási szakterület: Energianövények biomassza produkciójának mikroanatómiai hátterének vizsgálata, Nehézfém-szennyezés okozta mikroanatómiai változások vizsgálata növényekben, Gyepgazdálkodás botanikai alapjai
 
 
 
 
Dr. Forgó István
főiskolai adjunktus
 
Telefon: 42/599-400 2603 mellék
Fogadóóra: szerda 12.00-14.00
 
Oktatott tárgyak: Takarmányozástan, Gyepgazdálkodás, Fenntartható állattenyésztés I.-II., Méhészet
 
Kutatási szakterület: Gyepgazdálkodás, gyephasznosítás és az agrár-környezetvédelem vizsgálata; Energianövények termesztéstechnológiai vizsgálata.
 
 
 
 
Dr. Szabó Béla
főiskolai adjunktus
 
Telefon: 42/599-400 2601 mellék
Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00
 
Oktatott tárgyak: Mezőgazdasági technológiai alapismeretek I.-II.-III., Differenciált szakmai gyakorlat I.-II.-III., Az integrált mezőgazdasági termelés alapjai, Alternatív növénytermesztés,
 
Kutatási szakterület: Energianövények termesztéstechnológiájának vizsgálata, Napraforgómoly biológiája, kártétele, az ellene való védekezési technológiák
 
 
 
Veisz János
nyugalmazott középiskolai tanár
bemutatókert koordinátor
 
Pelachné Erdősi Mariann
tanszéki ügyintéző
 
Telefon: 42/599-400 2412 mellék
 
Munkakör: Az Agrártudományi Tanszék adminisztrátori feladatainak ellátása
 
 
Fintor János
technikai dolgozó
 
 
 
Csvercskó Mihályné
technikai dolgozó

 

shadow