Skip to Content

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS 2013. FEBRUÁRI KEZDÉSSEL - JELENTKEZÉS

 
JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ az (nyf.hu honlapon, az Oktatás-Felvételizőknek-Szakirányú továbbképzés cím alatt).
ADATOK
 
 
JELENTKEZÉSI LAP
szakirányú továbbképzési szakra
 
a 2012/2013. tanév II. félévi kezdéssel meghirdetett, levelező munkarendű, költségtérítéses
 
 
……………………………………………. szakirányú továbbképzési szakra
 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………
Leánykori név:………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Állampolgársága: ……………………Személyi igazolvány száma: ………………………….
Az alapképzésben szerzett felsőfokú végzettség, szakképzettség megnevezése: ………………………………………………………………………………………………….
Oklevél kiállításának kelte, száma: …………………………………………………………….
Állandó lakcím:  …………………………………………………………………
Levelezés cím, ha eltér az állandó lakcímtől: …………………………………………………..
Elérhetőségeim:            -  tel: …………………………………………………………………..
                                   -  e-mail: ………………………………………………………………
A jelentkezési laphoz csatolandó:             OKLEVÉL MÁSOLATA!
 
A jelentkezési lap beküldési címe:              Nyíregyházi Főiskola
                                                                       Tanulmányi és Felvételi Osztály
                                                                        4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B
 
A jelentkezés határideje:                        2013. február 4.
 
 
Nyíregyháza, 201. …………........................ hó …….. nap.
 
                                                                                  ……………………………………….…
                                                                                        A jelentkező aláírása
 
Bővebb információ kérhető: Molnárné Juhász Melinda ; juhaszm@nyf.hu e-mail címen.
 
 
----------------------------------------------------
 
 
NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF-MMK)
 
 

Munka-
rend

Fin.
forma

Szakirányú továbbképzés neve

Költségtérítés
(félév)

Képzési idő
(félév)

Irányszám

Felvételi követelmény

L

K

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

125000 Ft

2

8 < 20

A képzési és kimeneti követelményekben (KKK) előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség

L

K

energetikai szakmérnök

190000 Ft

2

10 < 20