BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer

  BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer 

A BIOBEL09 pályázat során kapott vizsgálati eredmények alapján a pályázat végső célja egy olyan, az Észak-alföldi régió organikus gazdálkodását jellemző új, szolgáltatási, fajtaválasztási tanácsadási rendszer létrehozása volt, amely a szaktanácsadás területén egy teljesen új piaci szegmens kialakulását jelenti. Ez a szaktanácsadási rendszer alapot teremt arra, hogy a régió mezőgazdasági termelőinek (biotermesztőknek, és konvencionálisan gazdálkodóknak is egyaránt) fajtaválasztása optimalizált, tudatos legyen, igazodjon az egészségtudatos táplálkozás iránti fokozódó igényekhez.
A szaktanácsadási rendszer kiindulási adatait a vizsgálatba bevont növényfajok (fajták) beltartalmi, in vitro élettani paraméterei, valamint a termesztési körzet talaj, ill. annak tápanyagvizsgálatainak eredményei adják. A vizsgált fajták beltartalmi értékeinek, élettani paramétereinek eredményei alapján rangsoroljuk az egyes fajtákat, majd bemutatjuk, hogy ezeket a kedvező, esetlegesen kedvezőtlenebb jellemzőket milyen termesztési körülmények (meglévő talajadottságok, mikroklímatikus-, és hidrológiai viszonyok, alkalmazott agrotechnikai eljárások) között érhetjük el.
 
A szaktanácsadási rendszer kiindulási koncepcióját a következő ábrán mutatjuk be.
 
Az egyszerű kezelhetőség és gyors elérhetőség érdekében a döntéstámogatási modell/adatbázis MS Excel formátumban került kidolgozásra.
 

 

 Példa a modell működésére

 

 1. LÉPÉS: Nyitóoldal

A nyitóoldalról az érdeklődő az „Osztályozás” c. fülre kattintva kezdheti el az adatbázis használatát.
 

2. LÉPÉS: Osztályozza a beltartalmi paraméterek fontosságát!
Az „Osztályozás” c. fülön az érdeklődő 6 beltartalmi paraméter alapján súlyozhatja az egyes beltartalmi paraméterek fontosságát, az egyes paramétercsoportokat saját fontossági sorrendjének megfelelően, 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva. Fontos, hogy valamennyi paramétercsoportot osztályozni kell!

  

 

 3. LÉPÉS: Eredmények

Kattintson az „ÉRTÉKELÉS” fülre, ahol láthatja az Ön válaszai alapján (súlyozott beltartalmi paraméterek szerint) kalkulált legjobb beltartalmi paraméterekkel rendelkező fajtát. A táblázatban a sötét háttérrel kijelölt fajta rendelkezik a legkedvezőbb tulajdonságokkal. A munkafüzet jobb oldalán láthatja azokat a termesztési körülményeket (talajadottságok, agrotechnika néhány eleme), amelyek a legkedvezőbb beltartalmi értékeket eredményezték.
 

 

 4. LÉPÉS: További információk, rangsor fül

Valamennyi beltartalmi tulajdonságra vonatkoztatva egyesével megtekinthető a vizsgált fajták közül a legkedvezőbb.
  

 

A projekt megvalósításakor igen fontos szempont volt, hogy a régió organikus gazdálkodóival együttműködve, termelési tapasztalataikra támaszkodva valósítsuk meg céljainkat, eredményeink pedig nekik szóljanak, a végtermékként megjelenő organikus információs adatbázis szolgálja továbbfejlődésüket, a régió agráriumának diverzifikációját, egy új alapon nyugvó, csak a régióra jellemző, magas beltartalmú, funkcionális bioélelmiszerek előállítását.

Annak érdekében, hogy ezek a távlati célok minél jobban és minél hamarabb megvalósulhassanak, biztosítjuk a biotermesztők hozzáférését a létrejövő internetes adatbázisunkhoz, melynek aktualizálását folyamatosan végezzük. Az adatbázis a lehetőségektől függően tovább bővíthető a térség organikus gazdaságát jellemző egyéb fajták vizsgálatba vonásával, a termelők részéről felmerülő, saját termékük beltartalmának és élettani hatásának megismerésére vonatkozó igények pedig szolgáltatás formájában kielégíthetőek.

A döntéstámogatási modellek az alábbi fülekre kattintva érhetőek el:

BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer (alma)

BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer (meggy)

BIOBEL09 Szaktanácsadási rendszer (búza)

shadow